ESSAY

Essya naar aanleiding van mijn scriptie voor de studie Oude Geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Een inzicht in de veranderende eetgewoonten van de Romeinen vanaf de tweede eeuw voor Chr. tot de eerste eeuw na Chr. Juli 1996

Print Friendly, PDF & Email