Wagentje met eten Rome

De re coquinaria – een essay

Een inzicht in de veranderende eetgewoonten van de Romeinen vanaf de tweede eeuw voor Chr. tot de eerste eeuw na Chr.

In 1996 schreef ik dit essay naar aanleiding van mijn scriptie voor mijn studie Oude Geschiedenis aan de VU. Als bron heb ik gebruik gemaakt van De re coquinaria (kookboek) van Apicius. Ik wilde de ontwikkeling van de Romeinse keuken afzetten tegen de civilasitietheorie van Norbert Elias, vooral omdat ik zijn idee van een immer veranderende houding tussen arm en rijk interessant vond.

Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan het lezen van mijn essay.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.