Iedereen vindt zijn eigen content het meest belangrijk en wil daarom prominent voorop de homepage. Hoe overtuig je iemand van zijn ongelijk?

Lees het hele blog op 42Bis

Print Friendly, PDF & Email